فعال سازی گوشی - گارانتی پرهان سرویس

تاریخ تولد

جنسیت

گوشی خریداری شده

راهنما: